Testament en erfrecht

Voor echtgenoten met kinderen is het sinds 1 januari 2003 zo geregeld dat alle bezittingen en schulden bij overlijden van één van de ouders naar de langstlevende gaan. De kinderen krijgen een niet-opeisbare vordering in geld ter grootte van hun erfdeel. Met een testament kan deze regeling op maat worden gemaakt voor uw situatie.

Voor samenwoners met kinderen heeft de wet niets geregeld. U erft niets van elkaar wat vervelende situaties kan opleveren, bijvoorbeeld als u samen eigenaar bent van een woning. Het is daarom verstandig om een testament te maken waarin uw wensen worden vastgelegd.

 

Voor alleenstaanden

Voor alleenstaanden bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. In veel gevallen de ouders, broers of zusters danwel de kinderen van hen. Indien u van de wettelijke regeling wilt afwijken zal een testament moeten worden gemaakt. Daarnaast kan bijvoorbeeld bij testament een executeur (iemand die de nalatenschap afwikkelt) worden aangesteld, een voogd worden aangewezen of een bewind over het erfdeel van een erfgenaam worden ingesteld.

 

Een testament of erfrecht:

Je regelt het bij de notaris!