Statutenwijziging

Als de rechtspersoon eenmaal is opgericht, kan het zo zijn dat na verloop van tijd de statuten gewijzigd moeten worden. Denkt u bijvoorbeeld aan een naamswijziging of wijziging van het doel van de rechtspersoon.

 

Voordat de statuten gewijzigd kunnen worden, moet aan een aantal formaliteiten worden voldaan. Zo moet er een formeel besluit genomen worden tot de wijziging. In de statuten van de rechtspersoon is aangegeven wie bevoegd is om dat besluit te nemen. Dit is afhankelijk van de soort rechtspersoon:

  • bij een BV/NV: de algemene vergadering van aandeelhouders;
  • bij een stichting: het bestuur;
  • bij een vereniging: de algemene ledenvergadering.

 

Natuurlijk zijn er uitzonderingen denkbaar. Zo kan het best voorkomen dat in de statuten is vermeld dat een ander orgaan (bijvoorbeeld het bestuur bij een BV) het besluit tot statutenwijziging moet nemen, maar de hoofdregelingen zijn hiervoor vermeld.

Het besluit tot statutenwijziging moet in het algemeen schriftelijk worden vastgelegd. Wanneer dat niet gebeurt, dan kan dat zelfs tot privé aansprakelijkheid leiden van het bestuur (zoals bij een zogenaamde "eenmans-BV")!

 

Statuten wijzigen:

Je regelt het bij de notaris!