Schenken van een contant bedrag

Ter besparing van erfbelasting (belasting over een erfenis) schenken ouders vaak aan hun kinderen. Dit kan op verschillende manieren, o.a. door een directe schenking aan de kinderen.

 

Als u er voor kiest om jaarlijks een bedrag contant aan uw kind te schenken, dan geldt dat u dit tot een bepaald bedrag belastingvrij mag doen.

In 2013 is dit € 5.141. Kiest u voor een eenmalige schenking, dan mag u in 2013 een bedrag van maximaal € 24.676 belastingvrij schenken. Dit bedrag wordt onder voorwaarden eenmalig verhoogd tot € 51.407. Een voorwaarde voor zo’n eenmalige schenking is dat uw kind tussen de 18 en 40 jaar is. Als uw kind ouder is dan 40, maar zijn of haar echtgeno(o)te/partner (onder voorwaarden) nog niet, kan ook van deze eenmalige vrijstelling gebruik worden gemaakt.

 

Van 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2014 kunt u onder voorwaarden eenmalig € 100.000 aan eenieder schenken voor de eigen woning. Hebt u in het verleden een schenking gedaan aan uw kind, waarbij gebruik is gemaakt van de (verhoging van de) eenmalige verhoogde vrijstelling? Dan mag u van 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2014 nog eenmalig belastingvrij schenken aan uw kind voor een bedrag van € 100.000 verminderd met de reeds genoten (verhoging van de) eenmalig verhoogde vrijstelling.

 

Schenkbelasting betalen

Uw kind betaalt pas schenkbelasting als u een groter bedrag schenkt dan per jaar of eenmalig belastingvrij is toegestaan.

In beide gevallen hoeft uw kind overigens alleen schenkbelasting te betalen over het bedrag dat boven het belastingvrije bedrag uitkomt. Afhankelijk van de hoogte van de schenking is het kind maximaal 20 procent schenkbelasting verschuldigd. Hoe hoger het bedrag, hoe hoger het tarief.

Houdt u er rekening mee dat het door u geschonken bedrag op de rekening van uw kind wordt gestort en behoort tot zijn of haar vermogen in box 3. Uw kind moet inkomstenbelasting betalen als het totale vermogen (min eventuele schulden) in box 3 hoger is dan € 21.139 (2013). Voor fiscale partners geldt het dubbele (€ 42.278). Dit is bijvoorbeeld het geval als uw kind gehuwd is.

 

Een schenking van een contant bedrag:

Je regelt het bij de notaris!