Levenstestament
 

Weet u hoe het zit?
Doe de test.
Levenstestament

 

Het kan gebeuren dat u door een ongeluk of een ziekte niet meer in staat bent zelf belangrijke beslissingen te nemen over uw leven. Wanneer dit gebeurt is het fijn om te weten dat u hebt vastgelegd wat er in een dergelijke situatie moet gebeuren.

 

Het levenstestament

Een levenstestament is een notariële akte waarin staat vastgelegd wat uw wensen zijn mocht zoiets voorkomen. Hierin worden één of meerdere mensen aangewezen die beslissingen voor u kunnen maken die u zelf niet meer kunt maken. Belangrijk is dus dat u deze mensen vertrouwt.


Wat geeft u uit handen?

De personen die u aanwijst in uw levenstestament worden verantwoordelijk voor belangrijke beslissingen die gemaakt moeten worden. Voorbeelden hiervan zijn:

  • uw vermogen, bijvoorbeeld uw bankzaken doen;
  • medische wensen zoals een euthanasieverklaring;
  • schenkingen, dit mag overigens niet zomaar;
  • uw onderneming, de aangewezen persoon wordt hiermee in staat gesteld belangrijke beslissingen te maken voor uw onderneming;
  • uw online identiteit, uw wachtwoorden worden verstrekt aan de gemachtigde.


Er zijn nog meer zaken die u vast kunt laten leggen. Weet wel dat u zelf bepaalt wat u wel en wat u niet uit handen wilt geven. Voor meer informatie over het levenstestament kunt u contact opnemen.


Het levenstestamentenregister

Wanneer u een levenstestament heeft opgesteld, schrijft de notaris deze in bij het Centraal Levenstestamentenregister. Op deze manier is het levenstestament altijd terug te vinden. Elke notaris heeft toegang tot dit register.

 

 

Een levenstestament:

Je regelt het bij de notaris!