Diensten onroerend goed 

 

Dossier aanmaken en 20 jaar brandvrij bewaren:

 • Intakegegevens klant
 • Uitkomsten controles van onderzoeken
 • Concepten en getekende akten
 • Beschrijven geleverde dienstverlening
 • Nota’s

 

 

Opstellen van:

 • (concept) Akte van levering (incl. erfdienstbaarheden, kwal. verplichtingen of bijzondere bepalingen (kettingbedingen of gemeentelijke voorschriften), bepalingen die betrekking hebben op monumenten, beschermde stads- of dorpsgezichten)
 • Hypotheekakte (vestigen hypotheek)
 • Nota (inzicht betalen en ontvangen)

 

 

Toezicht:

 • Beoordeling van de koopovereenkomst
 • Onderzoek naar hoe en wanneer eigendom (of ander zakelijk recht) is verkregen na ontvangst eigendomsbewijs
 • Controle ontvangst waarborgsom of bankgarantie

 

 

Contact met de bank i.v.m.:

 • Verzoek om aflosnota verkoper
 • Tijdige ontvangst waarborgsom of bankgarantie
 • Gelden opvragen bij de hypotheekverstrekker van de koper 
 • Controle of gelden zijn overgemaakt
 • Uitbetaling van gelden aan bank en cliënt
 • Toezenden van een (digitaal) afschrift van de hypotheekakte aan de bank

 

 

Zorgdragen voor:

 • Tijdige voldoening overdrachtsbelasting

 

 

 

Controle bij kadaster op tenaamstelling en aanwezige hypotheken en/of beslagen:

 • 1e keer na ontvangst koopovereenkomst
 • 2e keer voor tekenen akte van levering
 • 3e keer bij inschrijving afschrift van de akte 

Zorgdragen voor inschrijving van een afschrift van de akte 

 

 

Mondeling en/of digitaal meermaals contact met:

 • Makelaar inzake koopovereenkomst
 • Hypotheekadviseur inzake financiering
 • Gemeente inzake zakelijke lasten, GBA en soms koper/verkoper
 • KvK inzake recherche bedrijfsgegevens
 • Klanten inzake afspraken, vragen, conceptakten, passeren en overig advies
 • KNB inzake toetsing richtlijnen + zaken opvragen uit diverse registers
 • Rechtbank inzake sommige registers en bij bewind of onder curatele stellingen
 • Ministerie van Justitie inzake VIS toets
 • Deurwaarder in sommige gevallen
 • Waterschap om de lasten op te vragen
 • In sommige gemeentes BSR inzake riool, OZB en waterschap
 • BFT inzake richtlijnen en dossier
 • Wwft inzake toetsing toelaatbaarheid fin transacties en melding ongebruikelijke transacties

 

 

Schriftelijk contact met partijen n.a.v.:

 • Schriftelijk bevestigen van ontvangst koopovereenkomst aan cliënten en evt. makelaar
 • Tijdige toezending van concept akte(n) aan partijen en eventuele makelaar(s) en/of tussenpersonen
 • Tijdige toezending van de ontwerpnota van afrekening aan koper en verkoper + evt. aan makelaar(s) en tussenpersonen
 • Toezenden van een (digitaal) afschrift van de hypotheekakte aan de cliënt
 • Toezenden van afschrift van de akte van levering aan de koper
     
    Download de PDF overzicht van onze diensten voor onroerend goed >>
     

 

 

Onroerend goed:

Je regelt het bij de notaris!