Columns

Wie zorgt er voor uw kinderen als u en uw echtgenoot/partner komen te overlijden?
Per 1 januari 2015 heeft een grote transitie in de zorg plaatsgevonden. De maatschappij verandert van een verzorgingsstaat na...
U zult het maar meemaken; op de deurmat vindt u een brief met de mededeling dat u (mede)erfgenaam bent in de nalatenschap van...
Alles over het levenstestament, de volmacht en het testament en in welke situaties dit van belang is.
Laatst sprak ik een mevrouw op het notarieel spreekuur en zij gaf aan dat haar moeder zo slecht ter been was dat zij niet mee...
Per 1 oktober a.s. worden de wettelijke regels voor de Besloten Vennootschap (hierna te noemen: B.V.) ingrijpend gewijzigd. D...