Aankoop van een huis

Na het kopen van een huis vindt de juridische overdracht plaats bij de notaris. De notaris heeft informatie nodig van onder meer de verkoper, de koper, de makelaar, de bank en de openbare registers zoals het kadaster.

 

De rol van de notaris

Na controle van alle relevante gegevens verstuurt de notaris het ontwerp van de akte en de afrekening naar de betrokkenen. Op de afrekening staan alle relevante financiële gegevens. De notaris controleert onder meer de bevoegdheid tot overdracht van de verkoper, faillissement van de verkoper en overdracht vrij van hypotheken en beslagen.

 

Koopakte

De akte die bij de verkoop tot stand komt wordt ook wel de koopakte genoemd. Een meer gangbare term hiervoor is de ‘voorlopige koopovereenkomst’. In deze akte staan alle afspraken die gemaakt zijn door koper en verkoper.

Op verzoek kunnen wij de koopakte voor u opmaken. Wanneer deze vervolgens is ondertekend, kan de notaris de akte van levering opstellen. Deze akte maakt de (ver)koop van het huis officieel.

Hierbij zij opgemerkt dat bij de koop van een huis door een particulier altijd een schriftelijke koopovereenkomst is vereist.

 

Inschrijving bij kadaster

Direct na de overdracht wordt een afschrift van de akte ingeschreven bij het kadaster. Pas na een laatste controle (er moet eerst zekerheid worden verkregen dat de eigendom vrij en onbezwaard bij de koper terecht is gekomen) vindt de financiële afwikkeling plaats en wordt onder meer de koopprijs aan de verkoper uitgekeerd.

 

Diensten

Benieuwd welke diensten Noraris Kampschöer u kan bieden? In dit overzicht van diensten voor onroerend goed ziet u alles op een rij.

 


 

Een huis kopen:

Je regelt het bij de notaris!